Projekt

Referensprojekt

Informationsfilm för kapacitetshöjande åtgärder på Saltsjöbanan framtagen på uppdrag av Trafikförvaltningen 2018

Informationsfilm, kommande mötesstationer Saltsjöbanan, Trafikförvaltningen


Tina Jansson

Konsult inom infrastruktur


DELPROJEKT NORR, CITYBANAN, TRAFIKVERKET

Byggledning mark och ansvarig för Trafikverkets samordningsfrågor mot Trafikförvaltningen.


Richard Jansen

Konsult inom infrastruktur


Upprustning Henriksdalstunneln, Saltsjöbanan, Infranord

Projektledning för upprustning av bergtunnel samt BEST-arbeten.


Tina Jansson

Konsult inom infrastruktur


Underhåll bergskärningar, Saltsjöbanan, Infranord

Arbetsledning av skrotning och bultförstärkning av bergskärningar.


Tina Jansson

Konsult inom infrastruktur


Bullerskärm, Globen - Gullmarsplan,Tvärbanan, Infranord

Projektledning, utbyte bullerskärm.


Tina Jansson

Konsult inom infrastruktur


Utbyggnad Solnagrenen, Tvärbanan, Trafikförvaltningen

Huvudtillsyningsman, säkerhetsansvarig och ansvarig för produktionssamordning.


Richard Jansen

Konsult inom infrastruktur


Projekt Upprustning Saltsjöbanan, Trafikförvaltningen

Huvudtillsyningsman, Bas-U och produktionssamordnare.


Richard Jansen

Konsult inom infrastruktur


Neglingedepån och tätskiktsbyte bron över Londonviadukten.

Byggledare.


Tina Jansson

Konsult inom infrastruktur


Aktuella projekt

Trafikförvaltningen

Samordnare Externa projekt


Anna Frisk

Konsult inom infrastruktur


Trafikförvaltningen, Teknisk dokumentation

Ritninghandläggare.


Johan Nordlund

Konsult inom infrastruktur


PROGRAM TVÄRBANAN SOLNA- OCH KISTAGRENEN

Förberedande arbeten, utbyggnad mot Bromma flygplats. 

Byggledare mark och anläggning. 


Tina Jansson

Konsult inom infrastruktur


Program Tvärbanan Solna- och Kistagrenen

Förberedande arbeten.
Arbetsmiljösamordnare (Bas-U) och byggledare. 


Program Saltsjöbanan

Tidplanerare, samordnings - och spårsäkerhetsansvarig och arbetsmiljösamordning (Bas-U).


Richard Jansen

Konsult inom infrastruktur


Första provkörning sträckan Bromma blocks - Bromma flygplats

Program Tvärbanan Solna- och Kistagrenen

Förberedande arbeten.
Inkopplingsledare och spårsäkerhetsansvarig.

Richard Jansen

Konsult inom infrastruktur


W-TECH

Tillsyningsman, Elsäkerhetsledare.


Karim Ekstedt Touray

Säkerhetsarbete på spår. Foto-och filmproduktion. Konsult inom Infrastruktur


TRAFIKFÖRVALTNINGEN, TEKNISK DOKUMENTATION

CAD- och Datasamordnare


Karim Ekstedt Touray

Säkerhetsarbete på spår. Foto-och filmproduktion. Konsult inom Infrastruktur