Om oss

J&J Infrateam är ett konsultföretag med bred erfarenhet inom infrastrukturbranschen, både från beställar- och entreprenadsidan.
Med en mångsidig och gedigen kompetens erbjuder vi kunden en helhetslösning från planeringsstadiet, genomförandefasen till avslut.

Vi har uppdrag inom projekt- och byggledning, arbetsmiljöfrågor (Bas-P och BAS-U), utredning- och säkerhetsarbete, foto- och filmproduktion.

Utöver konsulttjänster erbjuder J&J Infrateam säkerhetspersonal med behörighet på både Trafikförvaltningens (SL) samtliga anläggningar och Trafikverkets järnvägsanläggning.

Vi tillhandahåller tjänster som SoS-planerare, SoS-ledare, tillsyningsmän och tågvarnare. Tack vare mångårig erfarenhet kan vi tillhandahålla våra kunder säkra lösningar.

Kontakta oss för mer information.

info@jjinfrateam.com